Disclaimer voor de Digitale Wensboom van Hollands Kroon Jongerencentrum

  1. Informatieverzameling: Door deel te nemen aan de Digitale Wensboom en uw persoonlijke gegevens in te vullen, erkent u dat het Hollands Kroon Jongerencentrum deze informatie verzamelt en gebruikt voor het beheren van de wensboomactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen uw naam, contactgegevens en andere relevante informatie omvatten die u via het formulier op de website verstrekt.

  2.  

  3. Gebruik van Informatie: De verzamelde informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van de Digitale Wensboom en zal niet worden gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk vereist is of met uw expliciete toestemming.

  4.  

  5. Gegevensbescherming: Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en zullen passende maatregelen nemen om deze te beveiligen. Echter, wij kunnen niet volledig garanderen dat onze veiligheidsmaatregelen zullen voorkomen dat derde partijen ongeoorloofd toegang verkrijgen tot deze informatie.

  6.  

  7. Vrijwaring van Aansprakelijkheid: Het Hollands Kroon Jongerencentrum is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of bijzondere schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw deelname aan de Digitale Wensboom, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van verlies van privacy of vertrouwelijkheid.

  8.  

  9. Toestemming: Door het indienen van uw informatie via het formulier, geeft u aan dat u de voorwaarden van deze disclaimer hebt gelezen en begrepen, en dat u instemt met het gebruik van uw gegevens zoals hierboven beschreven.