Leerplicht is voor jongeren van 4 t/m 16 jaar.
Je moet ingeschreven staan op school en naar school gaan.

Leerplicht en kwalificatieplicht
De leerplicht geldt voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar. De Leerplichtwet BES zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 16e verjaardag op een school staat ingeschreven en ook naar school gaat. Ouders of verzorgers worden er op aangesproken als dat niet gebeurt.